Voorwaardelijk kapitaalHet internet is een onuitputtelijke bron van kennis, ook als het gaat om Voorwaardelijk kapitaal. Eeuwen en eeuwen van menselijke kennis over Voorwaardelijk kapitaal zijn in het net gegoten, en worden nog steeds in het net gegoten, en juist daarom is het zo moeilijk om er toegang toe te krijgen, omdat we plaatsen kunnen vinden waar de navigatie moeilijk of zelfs onuitvoerbaar kan zijn. Ons voorstel is dat u geen schipbreuk lijdt in een zee van gegevens betreffende Voorwaardelijk kapitaal en dat u alle poorten van wijsheid snel en efficiënt zult kunnen bereiken.

Met dat doel voor ogen hebben wij iets gedaan dat verder gaat dan het voor de hand liggende, namelijk het verzamelen van de meest actuele en best uitgelegde informatie over Voorwaardelijk kapitaal. We hebben het ook zo ingedeeld dat het gemakkelijk te lezen is, met een minimalistisch en aangenaam ontwerp, wat zorgt voor de beste gebruikerservaring en de kortste laadtijd. We maken het u gemakkelijk, zodat u zich alleen maar zorgen hoeft te maken over het leren van alles over Voorwaardelijk kapitaal! Dus als je denkt dat we ons doel bereikt hebben en je al weet wat je wilde weten over Voorwaardelijk kapitaal, dan zouden we je graag terugzien in deze kalme zeeën van sapientianl.com wanneer je honger naar kennis weer is aangewakkerd.

Als voorwaardelijk kapitaal (Engl. Conditional capital , §§ 192-201 AktG), wordt de waarde of het aantal aandelen verwezen naar de algemene vergadering van een beursgenoteerd bedrijf om mogelijke converteerbare obligaties of aandelenoptieprogramma's uit te geven waarvan de meerderheid van het district drie vooraf heeft goedgekeurd door.

achtergronden

De nominale waarde van het aandelenkapitaal stijgt door het gebruik van voorwaardelijk kapitaal alleen als het daadwerkelijk wordt gebruikt, wat niet altijd (of niet noodzakelijk volledig) het geval hoeft te zijn vanwege het optionele karakter van converteerbare obligaties en aandelenoptieprogramma's.

Evenals bij het maatschappelijk kapitaal dient de raad van commissarissen eerst zijn goedkeuring te hechten aan het besluit van het bestuur om het voorwaardelijk kapitaal te gebruiken .

Voorwaardelijk kapitaal kan in gewone aandelen of in preferente aandelen zijn . Hierdoor is het mogelijk dat twee verschillende onderdelen van het voorwaardelijk kapitaal in de statuten van de vennootschap of in de jaarverslagen van de naamloze vennootschap voorkomen .

Afbakening van het toegestane kapitaal

In tegenstelling tot het voorwaardelijk kapitaal is het toegestaan kapitaal met name bedoeld voor kapitaalverhogingen .

Hoewel het voorwaardelijke kapitaal geen tijdslimiet heeft, kan het toegestane kapitaal worden goedgekeurd voor maximaal vijf jaar (artikel 202 (1) AktG).

Voorwaardelijk kapitaal voor aandelenopties mag de limiet van 10% van het maatschappelijk kapitaal op de resolutiedatum niet overschrijden, terwijl een limiet van 50% geldt voor het toegestaan kapitaal en voorwaardelijk kapitaal voor converteerbare obligaties of obligaties met warrants .

Bij optieprogramma's uit voorwaardelijk kapitaal is wettelijk een minimumperiode van twee jaar vereist, terwijl deze blokkeringsperiode vrij kan worden gekozen voor optieprogramma's uit toegestaan kapitaal .

Zie ook

web links

Individueel bewijs

  1. § 182 AktG: Voorwaardelijke kapitaalverhoging - vereisten

Opiniones de nuestros usuarios

Melanie Van Der Ploeg

Zeer interessant dit item over Voorwaardelijk kapitaal., Ik dacht dat ik alles al wist over Voorwaardelijk kapitaal., Zeer interessant dit item over Voorwaardelijk kapitaal.

Stephan Van Rossum

Geweldig bericht over Voorwaardelijk kapitaal., Geweldig bericht over Voorwaardelijk kapitaal.

Karin Veen

Eindelijk een artikel over Voorwaardelijk kapitaal dat makkelijk te lezen is., Bedankt voor deze post over Voorwaardelijk kapitaal