Verordening consumptiegoederenHet internet is een onuitputtelijke bron van kennis, ook als het gaat om Verordening consumptiegoederen. Eeuwen en eeuwen van menselijke kennis over Verordening consumptiegoederen zijn in het net gegoten, en worden nog steeds in het net gegoten, en juist daarom is het zo moeilijk om er toegang toe te krijgen, omdat we plaatsen kunnen vinden waar de navigatie moeilijk of zelfs onuitvoerbaar kan zijn. Ons voorstel is dat u geen schipbreuk lijdt in een zee van gegevens betreffende Verordening consumptiegoederen en dat u alle poorten van wijsheid snel en efficiënt zult kunnen bereiken.

Met dat doel voor ogen hebben wij iets gedaan dat verder gaat dan het voor de hand liggende, namelijk het verzamelen van de meest actuele en best uitgelegde informatie over Verordening consumptiegoederen. We hebben het ook zo ingedeeld dat het gemakkelijk te lezen is, met een minimalistisch en aangenaam ontwerp, wat zorgt voor de beste gebruikerservaring en de kortste laadtijd. We maken het u gemakkelijk, zodat u zich alleen maar zorgen hoeft te maken over het leren van alles over Verordening consumptiegoederen! Dus als je denkt dat we ons doel bereikt hebben en je al weet wat je wilde weten over Verordening consumptiegoederen, dan zouden we je graag terugzien in deze kalme zeeën van sapientianl.com wanneer je honger naar kennis weer is aangewakkerd.

Basis data
Titel: Verordening consumptiegoederen
Afkorting: BedGgstV
Type: Landsverordening
Toepassingsgebied: Bondsrepubliek Duitsland
Juridische kwestie: Bijzonder administratief recht ,
consumentenbeschermingsrecht , levensmiddelenrecht
Referenties : 2125-40-46
Originele versie van: 10 april 1992
( Federal Law Gazette I p.866 )
Inwerkingtreding op: 16 april 1992
Nieuwe aankondiging van: 23 december 1997
( BGBl. 1998 I blz.5 )
Laatste wijziging door: Art. 2 G van 15 februari 2016
( BGBl I blz. 198, 201 )
Ingangsdatum van de
laatste wijziging:
24 februari 2016
(Art. 3 G van 15 februari 2016)
GESTA : E017
Let op de opmerking over de toepasselijke wettelijke versie.

De Duitse verordening consumptiegoederen ( BedGgstV ) bepaalt welke eisen van toepassing zijn op consumptiegoederen en in het bijzonder artikelen die met levensmiddelen in aanraking komen, en welke zorgwekkende stoffen daarvan aan het menselijk lichaam of voedsel kunnen worden afgegeven. Onder voedselcontactmateriaal wordt verstaan het materiaal dat met voedsel in aanraking komt of zou moeten komen of waarvan kan worden verwacht dat het bij normaal, voorzienbaar gebruik in aanraking komt met voedsel of componenten vrijgeeft, dat wil zeggen in het bijzonder de voedselverpakking . De verordening dient onder meer ter implementatie van de EG-richtlijn 2002/72 / EG over materialen en voorwerpen van kunststof die bedoeld zijn om in contact te komen met voedsel en de updates en wijzigingen 2007/19 / EG , 2011/8 / EU .

Bij voedselverpakkingen wordt uitgegaan van typisch consumentengedrag . Dit houdt in dat voedsel wordt geconsumeerd volgens de voorschriften (korte opslag na opening van de verpakking; geen opslag na de houdbaarheidsdatum ). De hoeveelheid geconsumeerd vet is bijvoorbeeld niet meer dan 200 g per dag.

De richtlijn stelt specifieke migratielimieten voor voedsel vast. Voor niet-goedgekeurde stoffen mag maximaal 0,01 mg stoffen uit de verpakking in 1 kg voedsel worden overgebracht. Voor goedgekeurde stoffen is dit doorgaans 60 mg per 1 kg voedsel of 0,6 mg per dm² verpakkingsoppervlak. Aanvullingen op de verordening stellen ook grenswaarden voor geselecteerde materialen.

Verboden stoffen en processen

Sectie 3 verbiedt commerciële productie en hantering

Processen voor de behandeling van leer die, zoals schoenen of tassen, niet alleen tijdelijk met de huid in aanraking mogen komen, zijn verboden als er vervolgens chroom (VI) in kan worden aangetroffen.

Maximale hoeveelheden

Voor het vrijkomen van nikkel van in de handel verkrijgbare artikelen zoals halskettingen of knopen op kledingstukken die lange tijd in contact zijn geweest met de menselijke huid, worden maximumgehalten bepaald. Bijvoorbeeld, voor goederen gemaakt van nikkel of nikkelverbindingen, de maximaal toelaatbare lading ( migratielimiet ) van 0,2 g / cm² / week voor stokjes zoals oorstekers of piercings die de huid doorboren; De Europese verbodsbepalingen voor nikkel volgens de REACH-verordening zijn echter met voorrang van toepassing .

Markeringen

Voor veel objecten die als risicovol worden beschouwd of waarvan gevreesd wordt dat ze bij gebruik een risico vormen, zijn degenen die ze op de markt brengen verplicht om informatie of waarschuwingen te geven. Bijvoorbeeld op de verpakking van ballonnen de waarschuwing: "Gebruik een pomp om op te blazen!".

web links

Individueel bewijs

Opiniones de nuestros usuarios

Eline Bergsma

In deze post over Verordening consumptiegoederen_ heb ik dingen geleerd die ik niet wist, dus ik kan nu naar bed gaan

Alex Versteeg

Geweldige ontdekking dit artikel over Verordening consumptiegoederen en de hele pagina. Het gaat rechtstreeks naar favorieten., Geweldige ontdekking dit artikel over Verordening consumptiegoederen en de hele pagina

Thea Van Essen

Ik dacht dat ik alles al wist over Verordening consumptiegoederen, maar in dit artikel kwam ik erachter dat sommige details waarvan ik dacht dat ze goed waren, toch niet zo goed waren. Bedankt voor de informatie

Eveline Bosma

Dank je voor dit artikel over Verordening consumptiegoederen, net wat ik nodig had., Dank je voor dit artikel over Verordening consumptiegoederen, net wat ik nodig had.