Federale Strijdkrachten Commissaris voor Civiel-Militaire SamenwerkingHet internet is een onuitputtelijke bron van kennis, ook als het gaat om Federale Strijdkrachten Commissaris voor Civiel-Militaire Samenwerking. Eeuwen en eeuwen van menselijke kennis over Federale Strijdkrachten Commissaris voor Civiel-Militaire Samenwerking zijn in het net gegoten, en worden nog steeds in het net gegoten, en juist daarom is het zo moeilijk om er toegang toe te krijgen, omdat we plaatsen kunnen vinden waar de navigatie moeilijk of zelfs onuitvoerbaar kan zijn. Ons voorstel is dat u geen schipbreuk lijdt in een zee van gegevens betreffende Federale Strijdkrachten Commissaris voor Civiel-Militaire Samenwerking en dat u alle poorten van wijsheid snel en efficiënt zult kunnen bereiken.

Met dat doel voor ogen hebben wij iets gedaan dat verder gaat dan het voor de hand liggende, namelijk het verzamelen van de meest actuele en best uitgelegde informatie over Federale Strijdkrachten Commissaris voor Civiel-Militaire Samenwerking. We hebben het ook zo ingedeeld dat het gemakkelijk te lezen is, met een minimalistisch en aangenaam ontwerp, wat zorgt voor de beste gebruikerservaring en de kortste laadtijd. We maken het u gemakkelijk, zodat u zich alleen maar zorgen hoeft te maken over het leren van alles over Federale Strijdkrachten Commissaris voor Civiel-Militaire Samenwerking! Dus als je denkt dat we ons doel bereikt hebben en je al weet wat je wilde weten over Federale Strijdkrachten Commissaris voor Civiel-Militaire Samenwerking, dan zouden we je graag terugzien in deze kalme zeeën van sapientianl.com wanneer je honger naar kennis weer is aangewakkerd.

Commissaris van de Duitse federale strijdkrachten voor civiel-militaire samenwerking (BeaBwZMZ), de verbindingsofficieren van de strijdkrachten met de civiele rampencontrolestaven . De commissarissen zijn zowel actief op wijkniveau in de wijken en stadsdelen als op wijkniveau in de bestuursdelen.

De commissarissen van de Bundeswehr zijn reservisten met de rang van luitenant-kolonel dR / fregatkapitein dR op districtsniveau of kolonel dR / zeekapitein dR op districtsniveau. Zij leiden in geval van calamiteiten een twaalfkoppig verbindingscommando , eveneens samengesteld uit reservisten , het districtscommando (KVK) en het districtscommando (BVK).

De BeaBwZMZ adviseert de verantwoordelijke districtspresident, districtsbestuurder of burgemeester over alle vraagstukken van civiel-militaire samenwerking , ongeacht de inzet . In geval van nood treden zij op als adviseur van de civiele rampenbestrijdingseenheden over de mogelijkheden en grenzen van ondersteuning door de Bundeswehr. Ze zetten de civiele schade om in een militair situatierapport voor hun eigen doeleinden en stellen een eigen situatierapport op voor de ingezette Bundeswehr-troepen.

Binnenkomende civiele hulpverzoeken ( verzoeken om administratieve hulp ) worden geregistreerd en gerapporteerd aan het hogere regionale commando. De officier meenemen op vergaderingen van het civiele beschermingspersoneel over de huidige situatie en de bedrijfsresultaten, plannen, intenties en prioriteiten van het veiligheidsdeel . Hij rapporteert zijn bevindingen en de noodzakelijke verplaatsing van de ingezette krijgsmacht, evenals de behoefte aan extra troepen bij het regionale commando.

De Federale Strijdkrachten Commissaris voor Civiel-Militaire Samenwerking onderhoudt het contact met de ingezette eenheden en informeert het situatiecentrum van het staatscommando over de situatie van de federale strijdkrachten. Het ondersteunt organisatorische maatregelen voor de huisvesting en catering van de aangevoerde strijdkrachten.

De BeaBwZMZ voert haar taken uit in het kader van officiële evenementen , korte verdedigingsoefeningen en militaire oefeningen . Dit is vergelijkbaar met een lid van de vrijwillige brandweer . De Bundeswehr doet dit pas sinds begin 2007 op deze manier. Deze taak werd tot 2007 uitgevoerd door actieve soldaten / eenheden. In geval van nood kan de commissaris van de Bundeswehr door zijn regionale commando via de zogenaamde "groene dienstplicht" (een uitstel-voorwaardelijk effectieve dienstplicht) in de status van soldaat worden gebracht als de situatie dit vereist.

Zie ook

web links

Opiniones de nuestros usuarios

Marianne Willemsen

Ik vond de informatie die ik vond over Federale Strijdkrachten Commissaris voor Civiel-Militaire Samenwerking zeer nuttig en plezierig. Als ik een 'maar' zou moeten zetten, zou dat misschien zijn dat het niet inclusief genoeg is in zijn formulering, maar voor de rest is het geweldig., Het artikel over Federale Strijdkrachten Commissaris voor Civiel-Militaire Samenwerking is zeer nuttig en plezierig

Robert Terpstra

Eindelijk een artikel over Federale Strijdkrachten Commissaris voor Civiel-Militaire Samenwerking dat makkelijk te lezen is., Bedankt voor deze post over Federale Strijdkrachten Commissaris voor Civiel-Militaire Samenwerking

Suzanne Van Der Linden

Voor wie zoals ik op zoek is naar informatie over Federale Strijdkrachten Commissaris voor Civiel-Militaire Samenwerking, is dit een zeer goede keuze.

Marian Van Den Akker

Dank je voor dit artikel over Federale Strijdkrachten Commissaris voor Civiel-Militaire Samenwerking, net wat ik nodig had., Dank je voor dit artikel over Federale Strijdkrachten Commissaris voor Civiel-Militaire Samenwerking, net wat ik nodig had.