BedaquilineHet internet is een onuitputtelijke bron van kennis, ook als het gaat om Bedaquiline. Eeuwen en eeuwen van menselijke kennis over Bedaquiline zijn in het net gegoten, en worden nog steeds in het net gegoten, en juist daarom is het zo moeilijk om er toegang toe te krijgen, omdat we plaatsen kunnen vinden waar de navigatie moeilijk of zelfs onuitvoerbaar kan zijn. Ons voorstel is dat u geen schipbreuk lijdt in een zee van gegevens betreffende Bedaquiline en dat u alle poorten van wijsheid snel en efficiënt zult kunnen bereiken.

Met dat doel voor ogen hebben wij iets gedaan dat verder gaat dan het voor de hand liggende, namelijk het verzamelen van de meest actuele en best uitgelegde informatie over Bedaquiline. We hebben het ook zo ingedeeld dat het gemakkelijk te lezen is, met een minimalistisch en aangenaam ontwerp, wat zorgt voor de beste gebruikerservaring en de kortste laadtijd. We maken het u gemakkelijk, zodat u zich alleen maar zorgen hoeft te maken over het leren van alles over Bedaquiline! Dus als je denkt dat we ons doel bereikt hebben en je al weet wat je wilde weten over Bedaquiline, dan zouden we je graag terugzien in deze kalme zeeën van sapientianl.com wanneer je honger naar kennis weer is aangewakkerd.

Structurele Formule
Structuurformule van bedaquiline
Algemeen
Niet-eigendomsnaam Bedaquiline
andere namen
 • (1 R , 2 S ) -1- (6-broom-2-methoxychinoline-3-yl) -4-dimethylamino-2- (naftalen-1-yl) -1-fenylbutaan-2-ol
 • R207910
 • TMC-207
Moleculaire formule C 32 H 31 BrN 2 O 2
Externe identifiers / databases
CAS-nummer 843663-66-1
PubChem 5388906
ChemSpider 4534966
DrugBank DB08903
Wikidata Q1257318
Geneesmiddelinformatie
ATC-code

J04 AK05

Medicijnklasse

Tuberculostatica

eigendommen
Molaire massa 555,51 gmol 1
fysieke toestand

stevig

veiligheidsinstructies
Let op de vrijstelling van de etiketteringsplicht voor medicijnen, medische hulpmiddelen, cosmetica, levensmiddelen en diervoeders
GHS-gevarenetikettering
geen classificatie beschikbaar
Voor zover mogelijk en gebruikelijk worden SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld, gelden de vermelde gegevens voor standaardvoorwaarden .

Bedaquiline is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van tuberculose ( tuberculostatica ). Het wordt met name gebruikt in combinatietherapieën tegen multiresistente tuberculosebacteriën .

Chemisch gezien is het een verbinding uit de groep van diarylquinolines .

geschiedenis

Bedaquiline werd eind 2012 in de VS en in 2014 in de EU goedgekeurd en is daarmee het eerste nieuwe tuberculostatische medicijn in decennia. Rifabutin is voor het laatst toegevoegd in 1994 in Duitsland.

Bedaquiline is voortgekomen uit een screeningsprogramma met meer dan 70.000 verbindingen. In 2015 ontvingen de onderzoekers Koen Andries en Jérôme Guillemont hiervoor de European Inventor Award .

eigendommen

Bedaquiline heeft twee stereogene centra . Onderzoek naar de minimale remmende concentraties (MIC) van de verschillende isomeren toonde aan dat de (1 R , 2 S ) stereo-isomeer (= bedaquiline) het meest effectief was (de MIC tegen Mycobacterium tuberculosis lag tussen 0,03 en 0,12 µg / ml; de MIC 90 was 0,06 µg / ml. Ter vergelijking: de MIC 90 voor de (1 S , 2 R ) isomeer was 8,8 µg / ml, die van het mengsel van zowel 1,8 µg / ml als die van de (1 R , 2 R / 1 S , 2 S ) -diastereomeer mengsel 44 ug / ml). Deze in vitro bevinding is dezelfde als die van computerondersteunde bijlagemodellen. Enantiomeer zuiver bedaquiline wordt verkregen door gecontroleerde kristallisatie met behulp van een enantiomeer organofosfaat als afsluiting van de meertraps synthese, waarin eerst een mengsel van de stereo-isomeren wordt gevormd.

Het zout (1: 1) van fumaarzuur , bedaquilinefumaraat , wordt medicinaal gebruikt . De stof is een wit tot bijna wit, niet-hygroscopisch poeder dat praktisch onoplosbaar is in waterige media over een breed pH-bereik , maar oplosbaar in een aantal organische oplosmiddelen.

Werkingsmechanisme

Bedaquiline remt de ATP-synthase van mycobacteriën door zich te binden aan de c-subeenheid van het enzym. Het ATP-synthase is een belangrijk enzym in het cellulaire energiemetabolisme van de mycobacteriën. Hun remming leidt tot bacteriedodende effecten bij zowel delende als niet-delende pathogenen. Bedaquiline is het enige therapeutisch gebruikte antibioticum met dit werkingsmechanisme. De minimale remmende concentratie ( MIC ) voor M. tuberculosis is 0,03 g / ml (voor de MIC 50 ) en 0,06 g / ml (voor de MIC 90 ).

Farmacokinetiek

De belangrijkste afbraakroute is N - demethylering door CYP3A4 . Aangenomen wordt dat de resulterende metaboliet (M2) niet significant bijdraagt aan de effectiviteit. Bedaquiline wordt met de faeces uitgescheiden .

Bijwerkingen

Bedaquiline is zowel hepato- als cardiotoxisch doordat het de leverenzymen ( ASAT , ALAT ) en bilirubine verhoogt en het QT-interval in het hart verlengt . De meest voorkomende bijwerkingen die in de onderzoeken werden waargenomen, waren misselijkheid , artralgie , hoofdpijn, braken en duizeligheid.

Afgewerkte geneesmiddelen

Sirturo (fabrikant: Janssen Pharmaceutica )

Zie ook

Individueel bewijs

 1. Deze stof is ofwel nog niet geclassificeerd met betrekking tot zijn gevaarlijkheid of er is nog geen betrouwbare en citeerbare bron gevonden.
 2. a b c Ashish Kumar Kakkar, Neha Dahiya : Bedaquiline voor de behandeling van resistente tuberculose: beloften en valkuilen . In: Tuberculose . plakband 94 , nee. 4 , 2014, blz. 357-362 , doi : 10.1016 / j.tube.2014.04.001 .
 3. a b Mageshwaran Lakshmanan, Alphienes Stanley Xavier: Bedaquiline - De eerste ATP-synthaseremmer tegen multiresistente tuberculose . In: Journal of Young Pharmacists . plakband 5 , nee. 4 , 2013, blz. 112-115 , doi : 10.1016 / j.jyp.2013.12.002 .
 4. Nieuwe medicijnen tegen tuberculose , 20 november 2016.
 5. a b Vermelding op Bedaquiline. In: Römpp Online . Georg Thieme Verlag, geraadpleegd op 25 november 2016.
 6. K. Andries et al.: A Diarylquinoline Drug Active on the ATP Synthase of Mycobacterium tuberculosis . In: Science . plakband 307 (2005) , blz. 223-227 , doi : 10.1126 / science.1106753 .
 7. Koul, A., Dendouga, N., Vergauwen, K. et al.: Diarylquinolines richten zich op subeenheid c van mycobacteriële ATP-synthase . In: Nature Chemical Biology . plakband 3 (2007) , blz. 323-324 , doi : 10.1038 / nchembio884 .
 8. Marc R. de Jonge, Luc HM Koymans, Jérôme EG Guillemont, Anil Koul, Koen Andries: een computermodel van de remming van Mycobacterium tuberculosis ATPase door een nieuw kandidaat-geneesmiddel R207910 . In: Eiwitten Structuur Functie en Bioinformatica . 1 mei 2007, doi : 10.1002 / prot.21376 .
 9. a b c d CHMP-beoordelingsrapport - Sirturo, gedateerd 13 december 2013.
 10. Externe identificatiegegevens van of databaselinks naar Bedaquilinfumarat : CAS-nummer: 845533-86-0
 11. Ke Liu, Feng Li, Jie Lu, Shinlan Liu, Kenneth Dorko, Wen Xie, Xiaochao Ma: Bedaquiline Metabolism: Enzymen en nieuwe metabolieten . In: Drug Metabolism and Disposition . plakband 42 , nee. 5 , 1 mei 2014, p. 863-866 , doi : 10.1124 / dmd.113.056119 .

Opiniones de nuestros usuarios

Michiel Wouters

Deze post over Bedaquiline was precies wat ik wilde vinden.

Kevin Hendriks

De verstrekte informatie over Bedaquiline is waarheidsgetrouw en zeer nuttig. Goed

Richard Van Der Zee

Correct. Het geeft de nodige informatie over Bedaquiline., Juist

Nathalie Otten

Ik vind de site leuk, en het artikel over Bedaquiline is het artikel dat ik zocht