Beatrix HeintzeHet internet is een onuitputtelijke bron van kennis, ook als het gaat om Beatrix Heintze. Eeuwen en eeuwen van menselijke kennis over Beatrix Heintze zijn in het net gegoten, en worden nog steeds in het net gegoten, en juist daarom is het zo moeilijk om er toegang toe te krijgen, omdat we plaatsen kunnen vinden waar de navigatie moeilijk of zelfs onuitvoerbaar kan zijn. Ons voorstel is dat u geen schipbreuk lijdt in een zee van gegevens betreffende Beatrix Heintze en dat u alle poorten van wijsheid snel en efficiënt zult kunnen bereiken.

Met dat doel voor ogen hebben wij iets gedaan dat verder gaat dan het voor de hand liggende, namelijk het verzamelen van de meest actuele en best uitgelegde informatie over Beatrix Heintze. We hebben het ook zo ingedeeld dat het gemakkelijk te lezen is, met een minimalistisch en aangenaam ontwerp, wat zorgt voor de beste gebruikerservaring en de kortste laadtijd. We maken het u gemakkelijk, zodat u zich alleen maar zorgen hoeft te maken over het leren van alles over Beatrix Heintze! Dus als je denkt dat we ons doel bereikt hebben en je al weet wat je wilde weten over Beatrix Heintze, dan zouden we je graag terugzien in deze kalme zeeën van sapientianl.com wanneer je honger naar kennis weer is aangewakkerd.

Beatrix Heintze (geboren 13 januari 1939 in Korneuburg , Oostenrijk ) is een Duitse etnoloog met een onderzoeksfocus op de prekoloniale geschiedenis van westelijk Centraal-Afrika en vooral Angola . Ze was redacteur bij het Frobenius Instituut en tijdelijk redacteur van de publicaties van het instituut. Daarnaast publiceerde ze drie boeken over de Leipzigse ondernemer en verzetsstrijder Walter Cramer .

leven en werk

Beatrix Heintze is van moederskant een kleindochter van de textielondernemer en verzetsstrijder tegen het nationaalsocialisme Walter Cramer (18861944), die in Leipzig woonde, en van vaderskant de algemeen directeur van de Döhrener-wolwasserij in Hannover Hans Heintze. Haar vader Hans-Georg Heintze ging in 1938 naar Korneuburg, een paar kilometer ten noorden van Wenen , om een dochteronderneming van Döhrener Wolle op te richten. Beatrix Heintze werd daar in januari 1939 geboren als jongste van twee kinderen. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd haar vader opgeroepen. Hij was een van de weinige overlevenden van de Slag om Stalingrad , werd gevangengenomen door de Sovjets en keerde pas in 1955 terug naar zijn familie.

De moeder Leonore Heintze verhuisde in 1944 met haar twee kinderen naar hun ouders in Leipzig. Walter Cramer behoorde tot de verzetsgroep Goerdeler-Kreis en was op de hoogte van de voorbereidingen voor de mislukte aanslag op 20 juli 1944 . Twee dagen na de moordaanslag werd Cramer gearresteerd door de Gestapo en geëxecuteerd op 14 november 1944, op de dag van het schuldproces. Leonore Heintze en haar kinderen brachten de laatste maanden van de oorlog en de tijd daarna door in Naumburg , Saksen-Anhalt. In 1949 slaagden ze erin om vanuit de toenmalige Sovjetbezettingszone naar Hannover te verhuizen . Daar studeerde Beatrix Heintze in 1959 af aan de Wilhelm Raabe School .

In het wintersemester van 1959/60 begon Beatrix Heintze etnologie te studeren bij Hermann Baumann, evenals Romaanse studies , moderne geschiedenis en later oude geschiedenis aan de Ludwig Maximilians Universiteit in München. Zuid-Rhodesië (nu Zimbabwe ) en de rest van zuidelijk Afrika werden al snel haar belangrijkste focus . In 1968 was ze de eerste vrouw in München die promoveerde in de antropologie met het werk Obsession-Phenomene im Mittel Bantu-area , dat in 1970 werd gepubliceerd.

Voor haar op literatuurstudie gebaseerde proefschrift had Heintze onder meer in Lissabon Portugese bronnen geraadpleegd . Na het afronden van haar studie ontving ze in 1968/69 een subsidie van vier maanden van de Gulbenkian Foundation en vervolgens in 1969/70 een subsidie van de German Research Foundation voor onderzoek naar het onderwerp "royalty in Angola". In mei 1970 trad ze in dienst bij het Frobenius Instituut aan de Johann Wolfgang Goethe Universiteit in Frankfurt, die toen onder leiding stond van Eike Haberland . Haberland richtte het onderzoeks- en verzamelgebied op Afrika ten zuiden van de Sahara . Tot 2004 werkte Beatrix Heintze bij het Frobenius Instituut, aanvankelijk als redacteur en na de dood van Haberland in 1992 als redacteur van de twee series tijdschriften van het instituut, Paideuma en Studien zur Kulturkunde . Ze publiceerde 26 delen van het internationale tijdschrift Paideuma van 1971 tot 1997. Gedurende deze tijd was ze betrokken bij de serie Studien zur Kulturkunde op de delen 28 tot 120 en 122, vanaf 1992 als enige redacteur en vanaf 1996 samen met de directeur van het instituut. Karl-Heinz Kohl . In 1995 richtte ze de kleine serie Afrika Archiv op, die gereserveerd is voor bronuitgaven en waarin tot nu toe, naast drie eigen artikelen, een externe uitgave is verschenen. Heintze's onderzoek naar voornamelijk de geschiedenis van Angola en westelijk Centraal-Afrika, evenals de geschiedenis van onderzoek en wetenschap in Afrika, is gebaseerd op bronnenonderzoek in Duitse en Portugese archieven.

Het fulltime redactiewerk stond na 1992 geen langer verblijf in het buitenland toe; Frankfurt bleef verbonden met Heintze omdat ze van Klaus E. Müller het Afrika-gerelateerde deel van Hermann Baumanns academische nalatenschap voor analyse had ontvangen. Dit omvatte ook de verslagen van de Afrika-ontdekkingsreiziger Alfred Schachtzabel (18871981) over zijn onderzoeksreis naar Angola 191314. In een in 1995 gepubliceerde broneditie bracht ze de ongepubliceerde en reeds gepubliceerde geschriften van Schachtzabel samen. Andere edities van geschreven bronnen over Angola zijn onder meer Max Buchner's Reise nach Zentralafrika 18781882 (gepubliceerd 1999) en Eduard Pechuel-Loesche , Diaries from the Loango Coast from 1875/76 (gepubliceerd 2011). Door de burgeroorlog die na de onafhankelijkheid in 1975 in Angola begon , kon Heintze in 1997 voor het eerst het focusland van haar historische studies bezoeken op een conferentie in Luanda . Met het einde van de burgeroorlog in 2002 publiceerde ze een catalogus van de etnografische collectie die Hermann Baumann in 1954 in Dundo (Noord-Angola) had gedeponeerd ( Hermann Baumann: The Ethnographic Collection from Southwest Angola in the Museum of Dundo, Angola (1954) , 2002).

Samen met de historicus Achim von Oppen organiseerde Heinze in september 2003 een internationaal symposium over de geschiedenis van transport- en communicatieverbindingen in Angola ( Angola in beweging: transportroutes, communicatie en geschiedenis ) in het Leibniz Center for the Modern Orient in Berlijn . In januari 2004 ging Heintze met pensioen. Ze zet haar publicatieactiviteiten voort.

Met dezelfde nauwgezette methode die Heintze gebruikte bij het bestuderen van Afrikaanse bronnen, behandelde ze de biografie van haar grootvader Walter Cramer, die in 1993 werd gepubliceerd onder de titel Walter Cramer - A Leipzig Entrepreneur in the Resistance to National Socialism . Daarnaast publiceerde Heintze in 2013 een bundel met de brieven en aantekeningen die in de weken voor zijn dood zijn geschreven en uit de gevangenis zijn gesmokkeld. In 2012 schonk Heintze de originele documenten en aantekeningen van Cramer aan het stadsarchief Leipzig . De publicaties over Cramer brachten zijn betrokkenheid bij het nationaalsocialistische verzet onder de aandacht en waren de reden dat in 1996 een monument ter ere van hem werd opgericht in het Johannapark in Leipzig.

Sinds 2008 is Beatrix Heintze corresponderend lid van de Portugese Academie van Wetenschappen in Lissabon ( Academia das Ciências de Lisboa ). Ze ontving deze onderscheiding voor haar wetenschappelijk werk over lusofoon Afrika.

Brononderzoek

Beatrix Heintze deed geen veldonderzoek in Afrika omdat dit - tijdens haar studententijd een "expeditie" genoemd - normaal gesproken geen deel uitmaakte van de cursus en ook niet paste in de theoretische onderzoeksaanpak van haar docent Baumann. Baumann was een voorstander van de cultuurgroepentheorie , die nu als achterhaald wordt beschouwd, en afgezien van zijn focus op Afrika hield hij zich ook bezig met alle andere continenten. Om de diffusionistische theorieën van Baumann te volgen, bereidde Heintze in haar proefschrift een grootschalige samenvatting van de Bantu- obsessiecultus in zuidelijk Afrika voor , waarin ze meer dan 2700 referenties uit onderzoeksrapporten uit de 18e eeuw naar de toen actuele secundaire literatuur evalueerde. In deze publicatie drukt ze een paar keer haar ongemak uit over de soms onnauwkeurige beschrijvingen van de onderzoekers met wie ze uitgebreide culturele vergelijkingen zou moeten maken. Naast Baumann vormden de seminars van László Vajda , die las over oude en middeleeuwse etnografie en etnogenese , een professionele basis voor Heintze.

In haar onafhankelijk onderzoek streefde Heintze andere doelen na en streefde ze naar een 'verandering van perspectief', volgens welke ze de Afrikaanse geschiedenis niet vanuit het gebruikelijke Europese perspectief en puur vanuit Europese bronnen wilde vatten, maar ook wilde kijken naar Afrikaanse levens van eenvoudige mensen en orale tradities. Ze beschreef een voorbeeld van deze houding bij African Pioneers. Caravans in westelijk Centraal-Afrika (2002) met als belangrijkste bron, de tot dusver weinig bekende Portugese ontdekkingsreiziger Henrique Augusto Dias de Carvalho (18431909), de rol die Afrikaanse dragers en lokale leiders hadden in het goederenverkeer en de ontwikkeling van de regio. De bronnen in Portugese archieven vanaf de 16e eeuw bevatten voornamelijk administratieve aantekeningen die de omvang van de slavenhandel tonen van de Portugese koloniën Angola en Mozambique naar Amerika; een historisch feit dat aan het begin van Heintze's onderzoek nog taboe was tijdens de Salazar- dictatuur in Portugal. Dit resulteerde in de verplichting voor Heintze om de Afrikaanse geschiedenis vanuit een etnologisch perspectief te vatten. Ze bekritiseerde de methoden en vooroordelen van sommige onderzoekers, in navolging van de voorzichtige kanttekeningen in haar proefschrift, expliciet bij Duitse ontdekkingsreizigers in Angola. Etnografische toe-eigeningen tussen slavenhandel, kolonialisme en wetenschap (1999, 2007).

Publicaties (selectie)

Onafhankelijke werken

 • Obsessieverschijnselen in het Midden-Bantoe-gebied. ( Studies in culturele studies , deel 25) Steiner, Wiesbaden 1970
 • Etnografische tekeningen van de Lwimbi / Ngangela (Centraal Angola). (Speciale publicaties van het Frobenius Instituut, deel 5) Steiner, Stuttgart 1988
 • Walter Cramer - Een Leipzigse ondernemer in het verzet. Deutscher Institutsverlag, Keulen 1993
 • Walter Cramer - Een Leipzigse ondernemer in het verzet tegen het nationaal-socialisme. Teksten van het Leipziger Geschichtsverein, nummer 10, Leipzig 1994
 • Lwimbi, desenhos etnográficos dos Lwimbi / Ngangela do Centro de Angola. Doe vooral de Hermann Baumann. Tradução de Lotte Pflüger, revisão científica de M [aria] da Conceição Neto, edição revista pela autora. Ler & Escrever, Luanda 1994
 • Een bijzondere bestemming: Oportunidades en consequênicas da fuga de escravos in Angola no século XVII. Deel 2, Cadernos do Museu da Escravatura, Luanda 1995
 • Alfred Schachtzabels reis naar Angola 19131914 en zijn collecties voor het Museum für Völkerkunde in Berlijn. Reconstructie van een etnografische bron. (Africa Archive, Volume 1), Köppe, Keulen 1995
 • Etnografische toe-eigeningen. Duitse ontdekkingsreizigers in Angola. Lembeck, Frankfurt am Main 1999
 • Duitse ontdekkingsreizigers in Angola. Etnografische toe-eigeningen tussen slavenhandel, kolonialisme en wetenschap. Lembeck, Frankfurt, 1999; tweede editie: Lembeck, Frankfurt 2007 ( online )
 • Afrikaanse pioniers: Caravans in westelijk centraal Afrika (ca. 18501890). Lembeck, Frankfurt am Main 2002 ( online )
 • Walter Cramer, de kamgaren-spinnerij Stöhr & Co in Leipzig en de zogenaamde "Joodse kwestie". Materialen over het koordlopen tussen hulp en overgave. Memories 3, Ed. Saxon Economic Archives. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2003
 • Pioneiros Africanos: Caravanas de carregadores na África Centro-Ocidental (tussen 1850 en 1890). (Tradução de Marina Santos) Redactie Caminho, Lissabon; Nzila, Luanda 2004
 • Duitse ontdekkingsreizigers in westelijk Centraal-Afrika in de 19e eeuw. (Working papers, nr. 40) Instituut voor Volkenkunde en Afrikaanse Studies, Johannes Gutenberg Universiteit Mainz, 2004
 • Angola nos séculos XVI en XVII. Grote lettertypen, metro en geschiedenis . Kilomelombe, Luanda 2007
 • Een centro-ocidental Afrika, geen século XIX (ca. 1850-1890). Intercâmbio com o mundo exterieur - Apropriação, exploração e documentação. (Tradução de Marina Santos. Colecção Ciências Humanas e Sociais, Série História de Angola nr. 11) Kilomelombe, Luanda 2013
 • Een Pruisische majoor in het hart van Afrika: Alexander v. Mechow's expeditiedagboek (18801881) en zijn project voor een eerste Duitse kolonie. ( Studies on cultural studies, Volume 133) Reimer, Berlijn 2018

Als redacteur

 • Samuel Josia Ntara: De geschiedenis van de Chewa. In het Engels vertaald door WS Kamphandira Jere, met commentaar door Harry W. Langworthy (Studies on Cultural Studies, Volume 31) Steiner, Wiesbaden 1973
 • Fontes voor een geschiedenis van Angola tot seculo XVII. Deel 1. Memórias, relações and outros manuscritos da Colectânea Documental de Fernão de Sousa (16221635). (Studies on Cultural Studies, Volume 75) Steiner, Stuttgart 1985
 • Met Adam Jones: Europese bronnen voor Sub-Sahara Afrika vóór 1900: gebruik en misbruik. (Paideuma 33) Steiner, Stuttgart 1987
 • Fontes voor een geschiedenis van Angola tot seculo XVII. Deel 2. Cartas e documentos oficiais da Colectânea Documental de Fernão de Sousa (1624-1635). (Studies over culturele studies, deel 88) Steiner, Stuttgart 1988
 • Studies over de geschiedenis van Angola in de 16e en 17e eeuw. Een lezer. Köppe, Keulen 1996
 • Max Buchner's reis naar Centraal-Afrika 1878-1882. Brieven, rapporten, studies. (Africa Archive, Volume 2) Köppe, Keulen 1999
 • Met Sylvia M.Schomburg-Scherff: De open grenzen van etnologie. Spotlights op een wisselend onderwerp. Lembeck, Frankfurt am Main 2000
 • Hermann Baumann: De etnografische collectie uit Zuidwest-Angola in het Museum van Dundo, Angola (1954). Catalog / A colecção etnográfica do Sudoeste de Angola no Museu do Dundo, Angola (1954). Catálogo. (Africa Archive, Volume 3) Köppe, Keulen 2002
 • Met Achim von Oppen: Angola on the Move. Transportroutes, communicatie en geschiedenis / Angola em Movimento. Vias de transporte, comunicação e história. Lembeck, Frankfurt am Main 2008 ( online )
 • Eduard Pechuel-Loesche: Diaries from the Loango Coast (Central Africa) (24 februari 1875-5 mei 1876) evenals trefwoorden voor de dagboekaantekeningen van 10 juli. tot 19 augustus 1874. Met 31 aquarellen van Eduard Pechuel-Loesche. Transcriptie Donata v. Lindeiner-Wildau ( online )
 • Walter Cramer - de afgelopen weken. Gevangenisbrieven en aantekeningen aan zijn familie na 20 juli 1944. Leipziger Institutsverlag, Leipzig 2013
 • Het dagboek van Alexander v. Mechows: Over zijn expeditie naar de Kwango (Angola), (18801881). Reimer, Berlijn 2018 ( online )

literatuur

 • Beatrix Heintze: Mijn lange weg naar "Angola". In: Paideuma: Mitteilungen zur Kulturkunde , Vol. 53, 2007, pp. 7-26

web links

Individueel bewijs

 1. Africa Archive. Frobenius Instituut
 2. ^ Angola in beweging: transportroutes, communicatie en geschiedenis. , ZMO, 24-26. September 2003
 3. ^ Sebastian Weitkamp: Fatal Accomplishment. faz.net, 26 januari 2014
 4. Birgit Horn-Koldiz: "Voordat ik afscheid van dit leven ..." - documenten over Walter Cramer in het stadsarchief van Leipzig. In: Sächsisches Archivblatt, Heft 1, 2004, p.17
 5. Stadsarchief Leipzig, Chronicle 1996 ( aandenken aan het origineel van 5 maart 2017 in het internetarchief ) Info: De archieflink is automatisch ingevoegd en nog niet gecontroleerd. Controleer de originele link en de archieflink volgens de instructies en verwijder deze melding. , P.25 @ 1@ 2Sjabloon: Webachiv / IABot / www.standortinitiative-wurzen.de
 6. Beatrix Heintze, 2007, p. 12f
 7. Beatrix Heintze: Voorwoord. In: African Pioneers. Caravans in westelijk centraal Afrika (ca. 18501890). Otto Lembeck, Frankfurt 2002, p. 9f
 8. Beatrix Heintze, 2007, p.15

Opiniones de nuestros usuarios

Arno Willems

In deze post over Beatrix Heintze_ heb ik dingen geleerd die ik niet wist, dus ik kan nu naar bed gaan

Tim Van Wijk

Geweldige ontdekking dit artikel over Beatrix Heintze en de hele pagina. Het gaat rechtstreeks naar favorieten., Geweldige ontdekking dit artikel over Beatrix Heintze en de hele pagina

Jan Rutten

Ik vond de informatie die ik vond over Beatrix Heintze zeer nuttig en plezierig. Als ik een 'maar' zou moeten zetten, zou dat misschien zijn dat het niet inclusief genoeg is in zijn formulering, maar voor de rest is het geweldig., Het artikel over Beatrix Heintze is zeer nuttig en plezierig