Beate NeussHet internet is een onuitputtelijke bron van kennis, ook als het gaat om Beate Neuss. Eeuwen en eeuwen van menselijke kennis over Beate Neuss zijn in het net gegoten, en worden nog steeds in het net gegoten, en juist daarom is het zo moeilijk om er toegang toe te krijgen, omdat we plaatsen kunnen vinden waar de navigatie moeilijk of zelfs onuitvoerbaar kan zijn. Ons voorstel is dat u geen schipbreuk lijdt in een zee van gegevens betreffende Beate Neuss en dat u alle poorten van wijsheid snel en efficiënt zult kunnen bereiken.

Met dat doel voor ogen hebben wij iets gedaan dat verder gaat dan het voor de hand liggende, namelijk het verzamelen van de meest actuele en best uitgelegde informatie over Beate Neuss. We hebben het ook zo ingedeeld dat het gemakkelijk te lezen is, met een minimalistisch en aangenaam ontwerp, wat zorgt voor de beste gebruikerservaring en de kortste laadtijd. We maken het u gemakkelijk, zodat u zich alleen maar zorgen hoeft te maken over het leren van alles over Beate Neuss! Dus als je denkt dat we ons doel bereikt hebben en je al weet wat je wilde weten over Beate Neuss, dan zouden we je graag terugzien in deze kalme zeeën van sapientianl.com wanneer je honger naar kennis weer is aangewakkerd.

Beate Neuss (geboren op 1 februari 1953 in Essen ) is emeritus hoogleraar politieke wetenschappen aan de Filosofische Faculteit van de Technische Universiteit Chemnitz . Van 1994 tot 2018 leidde ze het lectoraat Internationale Politiek aan het Instituut voor Politieke Wetenschap . De belangrijkste focus van haar onderzoek en onderwijs ligt op de gebieden Duits buitenlands beleid, Europees beleid en veiligheidsbeleid, in het bijzonder de nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheidsbeleid.

Carrière

Van 1971 tot 1978 studeerde Neuss politicologie, middeleeuwse en moderne geschiedenis en sociologie aan de Westfälische Wilhelms-Universität in Münster (1971-1973) en de Ludwig Maximilians-universiteit in München, promoveerde in 1983 en kwalificeerde zich als professor in 1992. Ze ontving een Konrad- beurs Adenauer Stichting . Van 1980 tot 1993 was ze onderzoeksassistent aan het Geschwister-Scholl-Instituut voor Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van München. Daar vertegenwoordigde ze het hoogleraarschap van Kurt Sontheimer in 1993/94 . Ze doceerde van 1978 tot 1994 ook aan de Wayne State University , München, 19891990 aan de Universiteit van Bamberg , 19921994 aan de Hochschule für Politik , een institutioneel onafhankelijke instelling aan de Universiteit van München. In 1985 was ze gasthoogleraar aan de Universiteit van Minnesota in Minneapolis. In 1994 werd Neuss benoemd tot hoogleraar internationale politiek aan de Technische Universiteit van Chemnitz.

handelen

Naast deelname aan het academisch zelfbestuur van de Technische Universiteit Chemnitz in faculteitsraden, in de raad, in de senaat, als opleidingsdecaan, adjunct-directeur van het instituut en voorzitter van de examencommissie, is Neuss actief in een aantal wetenschappelijke commissies en adviesraden. Van 1998 tot 2006 was ze lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Federaal Agentschap voor Burgereducatie (vicevoorzitter 2004/2005, voorzitter 2005/2006), en sinds 1999 is ze lid van het Uitvoerend Comité van de Werkgroep Europese Integratie . Van 2002 tot 2005 was ze lid van de DAAD Eastern Partnerships Commission; van 2003 tot 2009 was ze lid van de adviesraad van het Foundation College for International Tasks van de Robert Bosch Foundation ; Sinds 2014 is ze lid van de raad van bestuur van de centrale wetenschappelijke instelling "International Security" aan de Universiteit van Bonn.

Neuss is sinds 1997 de verbindingsprofessor van de Konrad-Adenauer-Stiftung aan de Technische Universiteit van Chemnitz . In 2001 werd ze gekozen tot plaatsvervangend voorzitter van de Konrad Adenauer Foundation. Sinds 2011 is ze lid van de Board of Trustees van het Central Europe Forum in het Saksische parlement . In 2015 koos ze de Duitse Vereniging voor Politieke Wetenschappen in haar bestuur. In hetzelfde jaar werd ze benoemd tot lid van de adviesraad van de Federale Academie voor Veiligheidsbeleid .

Bij het lesgeven legt Neuss bijzondere nadruk op de praktische relevantie van de training. Sinds 2004 nemen delegaties van studenten uit Chemnitz met succes en met vele prijzen deel aan de grootste simulatie van de Verenigde Naties in New York . Speciale externe seminars in de serie "Young Science and Practice in Dialogue", die worden gesponsord door de Hanns Martin Schleyer Foundation , brengen examenkandidaten en doctoraatsstudenten samen in technische discussies met praktijkmensen van ministeries en instellingen die relevant zijn voor het buitenlands en veiligheidsbeleid. Daarnaast worden tal van gasten uit de politieke praktijk uitgenodigd om lezingen te geven.

Lettertypen (selectie)

  • (Ed. Samen met Antje Nötzold): The Southern Mediterranean. Uitdagingen voor het Europees buitenlands en veiligheidsbeleid, Baden-Baden 2015.
  • Locatiebepaling van Duitsland in Europa, in: Marianne Kneuer (Ed.): Locatiebepaling van Duitsland: Innerlijke grondwet en internationale verantwoordelijkheid, Baden-Baden 2015, pp. 2552.
  • Bruggen naar het Oosten, in: Yearbook of Federalism 2014, Baden-Baden 2014, pp. 63-78.
  • (Ed. Samen met Antje Nötzold): Polen als motor van het Europese integratieproces. Herziening van het Poolse voorzitterschap, Baden-Baden 2013.
  • De timide natie - "Maak ons geen leiders", in: Alexander Gallus / Thomas Schubert / Tom Thieme (red.): Duitse controverses. Festschrift voor Eckhard Jesse, Baden-Baden 2013, pp. 499-510.
  • De 'normalisatie' van humanitaire en militaire missies in het buitenland, in: Konrad Jarausch (Ed.): VERENIGDE DUITSLAND. Debating Processes and Prospects, New York, Oxford 2013, pp.231-251.
  • Verloskundige van Europa De rol van de Verenigde Staten in het Europese integratieproces 19451958, Baden-Baden: Nomos-Verlag, 2000.

web links

Individueel bewijs

  1. Ontdek talenten, promoot talenten. Konrad-Adenauer-Stiftung, 2005, geraadpleegd op 13 januari 2020 .

Opiniones de nuestros usuarios

Klaas Simons

Ik vind de site leuk, en het artikel over Beate Neuss is het artikel dat ik zocht

Tanja Brouwers

Het is een goed artikel over Beate Neuss. Het geeft de nodige informatie, zonder excessen

Edwin Muller

Mijn vader daagde me uit mijn huiswerk te maken zonder Wikipedia te gebruiken, ik zei hem dat ik het kon doen door op veel andere sites te zoeken. Gelukkig voor mij vond ik deze website en dit artikel over Beate Neuss hielp me mijn huiswerk te voltooien. Ik kwam bijna in de verleiding om naar Wikipedia te gaan, want ik kon niets vinden over Beate Neuss, maar gelukkig vond ik het hier, want toen keek mijn vader in mijn browsegeschiedenis om te zien waar ik was geweest. Kun je je voorstellen als ik in Wikipedia kom? Gelukkig vond ik deze website en het artikel over Beate Neuss hier. Daarom geef ik jullie mijn vijf sterren