Postuum

Postuum (Latijn: "postumus") betekent "na de dood", "na iemands dood". Het woord wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het werk van een schrijver dat na diens overlijden wordt gepubliceerd of voor de eer die iemand na zijn dood wordt bewezen.

Postuum gaat terug op het Latijnse postumus, de overtreffende trap van post ("na"), dat onder meer "zoon geboren na de dood van de vader" betekende.

Voorbeelden van gebruik

Met een h?

De hypercorrecte spelling met h (posthuum) vloeit voort uit volksetymologische associatie met het Latijnse humus "aarde, grond" en humare "begraven". Het woord werd abusievelijk herleid tot post humum, ofwel "na de dood", "na de begrafenis".

Referenties

  1. etymologiebank